FSD:s fullmäktige: Värna om kollektivavtalssystemet!

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) är oroliga över Teknologiindustrins och Skogsindustrins senaste utspel på arbetsmarknaden som riskerar urholka våra allmänt bindande kollektivavtal. I en tid när återuppbyggnaden av ekonomin och samhället kräver mycket av oss alla, skulle det tvärtom vara av avgörande vikt att de beslut och riktningar som tas är långsiktiga och ansvarsfulla.

Ett skrotande av de kollektivavtal som idag gäller inom de flesta branscher skulle innebära att sådana saker som lön under moderskaps- och faderskapsledigheter, vård av sjukt barn, långvarig sjukledighet, semesterpenning, dagpenning och kilometerersättningar i arbetet samt allmänna löneförhöjningar inte längre skulle vara något som en anställd nödvändigtvis har rätt till. För många företagare ger också det nuvarande kollektivavtalssystemet förutsägbarhet.

Många ungdomar får redan idag se sina drömmar och framtidsplaner gå i kras på grund av bristen på trygga anställningar och en utbredd arbetslöshet. En av samhällets viktigaste uppgifter just nu är att för dessa ungdomar skapa sådana förutsättningar på en framtida arbetsmarknad att alla får en rättvis möjlighet till arbete och delaktighet i ett framtida välstånd.

Det allmänna kollektivavtalssystemet ska även i framtiden garantera en grundtrygghet och ge möjligheter till jämställda löner och en familjeledighetsmodell som motsvarar 2020-talets samhälle. Det är viktigare än någonsin med tanke på de utmaningar som samhället just nu står inför och något som vi Finlands svenska socialdemokrater fortsättningsvis arbetar för.