FSD: Arbetstiden bör förkortas

I Finland råder en oroväckande arbetskraftspolitisk verklighet. Å ena sidan har vi arbetskraftsbrist inom många branscher, å andra sidan har vi en hel del arbetslösa och arbetsoförmögna som är svåra att sysselsätta men ändå aktivt skall styras mot arbetssökning. Vi har också ett ökande antal utmattade arbetstagare med alltför lite tid och alltför mycket jobb.

Pensionsåldern har höjts och läroplikten utvidgats så att den även omfattar andra stadiets utbildning. Detta räcker inte, vi behöver också en ökad arbetskraftsinvandring. För att lyckas med detta behövs snabbare myndighetsprocesser och tillräckligt med lämpligt boende. 

Vi behöver också marknadsföra vårt land som ett attraktivt alternativ med goda arbetsvillkor och med stark koppling till allmänbindande kollektivavtal och löner som är tillräckliga för att kunna leva ett tryggt och gott liv.

För att öka arbetsförmågan och välmåendet i arbetslivet anser Finlands Svenska Socialdemokrater att arbetstiden bör förkortas och arbetstagarnas arbetsliv göras mer flexibelt.

Resolution antagen på FSD:s kongress 2021 den 24.10.