FSD:s kongress nominerade kandidater

FSD:s kongress 23-24.10 nominerade de första kandidaterna för FSD:s del till välfärdsområdesvalet 2022.

– Kandidatrekryteringen har kommit bra igång och det finns ett stort intresse bland våra medlemmar att kandidera i valet, menar FSD:s verksamhetsledare Nils-Johan Englund.

Kandidatnomineringen sker i samarbete med de finskspråkiga partidistrikten inom de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Kongressen nominerade kandidater i Birkaland, Vanda-Kervo, Västra Nyland, Österbotten och Östra Nyland. Kandidater i Egenliga Finland nomineras senare av FSD:s styrelse. FSD:s styrelse har även möjlighet att komplettera kandidatlistorna i de övriga områdena.

Hela listan på de som är nominerade finns här.

Kongressen godkände även FSD:s valmanifest till välfärdsområdesvalet.