FSD:s kongress: Social- och hälsovården måste få mer pengar och arbetsro

Finlands svenska socialdemokrater kräver att regeringen reagerar tillräckligt på vårdsektorns nödrop och beviljar tillräcklig finansiering till den livsviktiga servicen. I nuläget gör högern precis tvärtom och tvingar välfärdsområdena till kortsiktiga sparåtgärder.

Till social- och hälsovårdsreformens målsättningar hör starkare betoning på förebyggande vård och primärhälsovård samt jämlik tillgång till vård. Detta försvåras av att sektorn varit underfinansierad i många år och att reformen skjutits upp flera gånger. Välfärdsområdena kämpar med ett underskott som kräver flera år att åtgärda.

I stället för arbetsro erbjuder regeringen dem skärpta krav som riskerar leda till kortsiktiga sparåtgärder. 

Problemen börjar i regeringsprogrammet där det finns en skrivning bland annat om att dämpa vårdens kostnadsökning med ytterligare 1,4 miljarder euro denna period och med tre miljarder till 2031.

Då välfärdsområdena borde få mer tid på sig att bygga upp en verksamhet som stödjer vård i ett tidigt skede har regeringens linje motsatt effekt.

På motsvarande sätt som regeringen Marin beviljade vården mer medel under pandemin borde regeringen Orpo reagera på den kris som nu hotar närservicen runt om i landet. FSD kräver att välfärdsområdena beviljas arbetsro och tillräcklig finansiering.

Orpos högerregering har under sin första höst hunnit skjuta upp såväl lagen om funktionshinderservice som förbättringen av vårdardimensioneringen som skulle träda i kraft i december. Dessa beslut är till skada för de invånare som berörs och för personalen som inte får chans att utföra sitt arbete hållbart.

Ytterligare satsningar bör göras för vårdpersonalens löner och arbetsförhållanden för att säkra rekrytering och tillgång på personal i framtiden.

Resolution antagen på FSD:s kongress 25.11.2023 i Jakobstad.