FSD:s ordförande Anette Karlssons tal på FSD:s fullmäktigemöte 24.4.2021

Kamrat fullmäktigeordförande, bästa kamrater, vänner.

Det är roligt att se er, även om vi bara träffas via skärmen. Det senaste året har för många varit tungt och ensamt. Vi saknar fysiska träffar med våra medmänniskor. Samtidigt känner jag mig lättad att Finland lyckats rädda många människoliv. Allt detta tack vare vår regering som baserar sitt beslutsfattande på sakkunskap. 

Pandemin var en påminnelse om hur vi alla är bundna till varandra i denna globala värld. Våra problem är andras och andras problem är våra. Detta är en viktig påminnelse i en tid där vi också kämpar mot klimatförändringen. Planeten är inte vår egen, utan vi har den till låns av kommande generationer. Socialdemokraterna vill att också kommande generationer kan njuta av rent vatten, frisk luft och mångfald i naturen. 

Jag gläder mig över regeringens färdplan mot ett klimatneutralt Finland. Det säkraste sättet att göra Finland till världens första klimatneutrala välfärdssamhälle är att göra klimatvänliga lösningar tillgängliga för alla – oberoende av hur mycket pengar de har eller var de bor. För att nå målen måste vi hitta lösningar som minskar på utsläppen och ökar kolsänkorna. Vi socialdemokrater vill utöka naturskyddsområdena, eftersom skogar inte bara binder koldioxid utan de främjar också hälsa och välfärd.

Bästa vänner

Barn och unga är framtiden. Därför är det särskilt viktigt att vi inte låter dem fara illa. Regeringen Marin har i alla situationer strävat till att stöda familjer, barn och unga att klara sig igenom denna svåra tid. Kommunerna har fått miljardstöd och pengar har särskilt riktats till småbarnspedagogiken och skolorna. 

Barn och unga hamnar allt för ofta att vara rädda under sin daghems- och skoltid. Psykiskt och fysiskt våld har i allmänhet minskat i vårt land, men samtidigt har formerna blivit allt mer allvarliga. Regeringen Marin har utarbetat ett åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier. Bland annat stärkande av emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter inom småbarnspedagogiken lyfts fram som en åtgärd i programmet. 

Jag anser att bästa sättet att motarbeta psykiskt och fysiskt våld är att, för det första, börja arbetet i ett tidigt skede, och för det andra att tala om fenomenet med begrepp som bättre motsvarar vad det är frågan om. Jag vill att vi slutar tala om mobbning, eftersom det är frågan om psykiskt och fysiskt våld som sker i skolan eller daghemmet.

Bästa kamrater

Social- och hälsovårdsreformen framskrider och det ser ut som detta långvariga projekt äntligen når sitt mål. Det kommer att bildas nya välfärdsområden, vilka kommer att ta hand om social- och hälsovården i framtiden. Flera av dessa vårdområden kommer att vara tvåspråkiga, vilket ger en bra utgångspunkt för att trygga den svenska servicen.

Till slut vill jag påminna oss alla om att även om regeringsperioden i offentligheten präglats av coronapandemin, så har vår regering lyckats genomföra en hel del framtidsmålsättningar som kommer att göra Finland starkare efter krisen. Vi har satsat på barn och unga och äntligen fått en historisk utvidgning av läroplikten. Vi motarbetar psykisk ohälsa och skolvåld. Vi satsar på välfärden och tror på ungdomarna. I ett sådant samhälle är det tryggt att uppfostra sina barn och tro på att sommaren kommer att bli ljusare.

Anette Karlsson, ordförande i FSD