FSD:s styrelse 2024-2025

Bakre raden f.v.: Ingmar Forne, Peter Sjökvist (2:a vice ordförande), Kjell Grönqvist, Larserik Häggman, Arseniy Lobanovskiy, Jonatan Wikström.

Främre raden f.v.: Annika Hautala, Malin Vesterback, Anna Caldén (1:a vice ordförande), Dimitri Qvintus (ordförande), Elin Härmälä, Rebecca Åkers.

Monika Fagerholm är också ordinarie medlem i styrelsen, men saknas på bilden.

Ersättarna är: Jacob Storbjörk, Martin Nybom, Frank Holmlund, Roger Kronlund och Holger Wickström