Fullmäktigeordförande Folke Sundmans öppningsanförande på FSD:s fullmäktigemöte 24.4.2021

Bästa kamrater och vänner!

Det är nu andra gången i rad FSD:s fullmäktige samlas till sitt vårmöte på distans. Jag hoppas  innerligen att det inte ska bli tredje gången gillt.

Just nu ser det rätt ljust ut på pandemifronten här i vårt land, till skillnad från läget i stora delar av Europa och världen i övrigt.  Men vi får inte invagga  oss i en falsk trygghet. Också i år får vi finna oss i att ta vår sillfrukost och lyssna på de inspirerande politiska talen och kampsångerna på första maj här på hemmaplan. Avvecklingen av restriktionerna, återuppväckandet av våra olika friheter, bör ske gradvis och behärskat. Om  vi fortsättningsvis sköter oss, kollektivt och individuellt, kan vi i bästa  fall se framåt mot att under kommunalvalskampanjens slutspurt komma ut på gator och torg med socialdemokraternas valbudskap.

Vaccineringen av befolkningen har framskridit på ett hyfsat sätt och intensifieras nu ytterligare. Det har  inte skett utan problem, och det finns mycket att ta lärdom av med tanke på bekämpandet av de kommande epidemier som oundvikligen lurar bakom horisonten. Jag är särskilt nöjd med ett initiativ socialdemokraterna redan nu framfört. Vi ska utan dröjsmål köra igång en utredning om förutsättningarna att återupprätta en egen vaccinproduktion, gärna via en samordning med de övriga nordiska länderna. Vi har den vetenskapliga kapacitet som krävs, och en egen vaccinproduktion bör ses som ett viktigt element i förstärkandet av vår försörjningsberedskap och -trygghet.

Kamrater!

Min avsikt var att i den här delen av talet kommentera resultatet i regeringsförhandlingarna om de kommande årens budgetramar. Av förekommen anledning uteblir den kommentaren. Det finns mycket att säga också från åskådarplats om dramat på Ständerhuset under den gångna veckan. Jag nöjer mig med att konstatera, att den ekonomiska politikens bakåtsträvare har utövat ett enormt tryck på förhandlingarna. Näringslivet, arbetsgivarna, den politiska oppositionen och delar av massmedia har slagit på stortrumman för en gammaldags orättvis åtstramnings- och nedskärningspolitik. I regeringen är det Centern som varit mest lyhörd för dessa krav. Den övriga regeringen har med socialdemokraterna i spetsen försökt hålla fast vid en modern ekonomisk politik, som sätter en grön, innovativ och rättvis tillväxt i förgrunden och vill sköta balanseringen av den offentliga ekonomin på ett hållbart sätt i ett längre tidsperspektiv.

Vi får hoppas att regeringspartierna under veckoslutet kan överbygga sina motsättningar och uppnå ett acceptabelt resultat. Den nuvarande regeringen behövs för att fortsätta det framgångsrika bemästrandet av coronapandemin. Och den nuvarande regeringen bör ges en chans att fortsätta förverkligandet av sitt progressiva och ambitiösa regeringsprogram.

Vad regeringsprogrammet beträffar stöter man i dagens politiska debatt på två rätt vanliga påståenden.

Å ena sidan kan man få höra att regeringen bara koncentrerat sig på att hantera pandemin, medan själva  regeringsprogrammet ligger och samlar damm på statsrådets hyllor. Å andra sidan har många utdömt regeringsprogrammet från första början som felinriktat och/eller alltför kostsamt.

Men om vi besvärar oss med att se på verkligheten bakom de här rubrikerna och påståendena är det ett obestridligt faktum att regeringen redan nu genomfört eller inlett beredningen av en lång rad större och mindre reformer och initiativ som utlovats. Utvidgandet av andra stadiets utbildning och en förlängning av läroplikten samt det nya förslaget till social- och hälsovårdsreform är säkert de som väger tyngst.

Men idag när vi har utrikeshandels- och biståndsminister Ville Skinnari som vår gästtalare, vill jag ta tillfället i akt och betona, att också inom den här sektorn har regeringen redan nu verkställt eller inrett beredningen av olika initiativ på basen av regeringsprogrammets internationella avsnitt. Regeringen har godkänt en ny strategi för samarbetet med Afrika och ett handlingsprogram som handlar om den globala skattepolitiken och utveckling. En vägkarta för biståndspolitikens principer och volym fram till år 2030 torde inom kort vara klar för godkännande, och ett handlingsprogram för hållbar finansiering och styrningen av internationella investeringar i en hållbar riktning är likaså under beredning. Det här är både mera och bättre än vad flera av vårt lands regeringar åstadkommit under tidigare år.

Bästa kamrater!

Det är varken första eller sista gången vi går till val under turbulenta och osäkra förhållanden. Vår uppgift är att hålla huvudet kallt och trappa upp valarbetet för ett starkt stöd för socialdemokraterna och vårt valprogram.

Med dessa ord förklarar jag FSD:s fullmäktigemöte öppnat.

Folke Sundman, Fullmäktigeordförande