Johan Kvarnströms anförande i den allmänpolitiska debatten på FSD:s fullmäktige

Tack bästa ordförande, bästa distriktsfullmäktige, bästa vänner,

Det är fint att detta fullmäktige möts helt fysiskt igen. Samtidigt sker det förstås i en tid som är sorglig och stämmer till allvarsam eftertanke i och med Putins Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det säkerhetspolitiska läget har förändrats. Europa förändras dag för dag nu. Världen är en annan sedan invasionen inleddes.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talade per distans till Finlands riksdag i går. Och inledde med att berätta om ytterligare en hemsk rysk attack mot civila, denna gång mot en tågstation. Tiotals dödade, hundratals skadade. Och världen ser med skräck de avrättade civila längs gator, läser rapporter om tortyr och andra förbrytelser.

“Om Ryssland attackerar Finland, gör de likadant till er. Det vill jag aldrig bevittna”, sade Zelenskyj.

I sådana tankars sammanhang samlas vi denna vår.

Vi lever i en tid då kriser inte avlöser varandra. Nya bara tillkommer. Vi har förutom krigen bland annat klimatkrisen, flyktingkrisen, hungerkrisen, koronakrisen och energipriskrisen. Strejken som inleddes för drygt en vecka sedan vittnar därtill om en välfärdskris

I alla dessa kriser är kvinnor i regel särskilt utsatta. Vi har alltså verkligen en global jämställdhetskris och i den växande ojämna resursfördelningen också en jämlikhetskris. Vi ska inte ställa dessa mot varandra och ha en tävling i vilken som är viktigast. Istället för att låta dem överskugga varandra ska vi se till sambanden. De förvärrar varandra i regel. 

I Jemen som lider av krig lider miljoner av hunger och en halv miljon barn under fem år lider av akut, livshotande näringsbrist. En stor del av maten som ändå finns i landet kommer från Ukraina. I och med Putins krig kan miljontals därför snart dö i svält om inte omvärlden är snabbt handlingskraftig.

Nu vet jag att den här inledningen var väldigt negativ. Vi får inte glömma alla positiva framsteg som också sker världen över. Krig har minskat över tid, utvecklingen går framåt. Och att kriserna hänger ihop har nämligen också en god sida: då vi löser en kris har vi enormt mycket lättare att lösa en annan.

Och den socialdemokratiska rörelsen handlar om att lösa problem. Vår tid behöver socialdemokrati.

Bästa fullmäktige,

Trots att det här har varit och fortsätter vara en helt exceptionell period har regeringen Marin till största del lyckats förverkliga ett historiskt utmärkt regeringsprogram:

Utvidgade läroplikten som ger stöd och avgiftsfri utbildning på andra stadiet. En social- och hälsovårdsreform utan privatiseringar och nedskärningar utan som mer realistisk ska dämpa kostnadsökningen. En jämställd familjeledighetsreform. Återinförandet av subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid. En höjning av garanti- och folkpensionerna. En ambitiös klimatpolitik som omsätts i handling. Viktiga sysselsättningsåtgärder och en politik som gynnat sysselsättningen rekordartat. Mer satsningar på utbildning, inte minst yrkesutbildningen. Med mera. Och under behandling är bland annat en ny klimatlag och samtyckeslagen.

Ramförhandlingarna gick denna gång snabbt och smidigt. Regeringen Marin fattade beslut om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt. Att främja forskning, utveckling och innovation blir allt viktigare.

Det är, så bästa vänner, att

Finland står enat då tiderna är krisfyllda. Jag hoppas och tror att vi kan bibehålla konsensus över regerings-oppositionsgränsen då den säkerhetspolitiska redogörelsen snart ska kompletteras och förnyas. Eftersom vi ska ha ett helt seminarium om detta ämne idag ska jag nu gå vidare till frågan om vårdstrejken.

I korthet: vi står på vårdarnas sida! Vi inser att det inte är deras krav som är ohållbara utan den gamla situationen utan märkbara strukturella förbättringar i löner och arbetsvillkor. 

Det pågår en debatt om huruvida strejkrätten eller patientsäkerheten väger tyngre, och om en patientsäkerhetslag behöver införas. Jag understryker att en sådan lag tvärtom skulle skada patientsäkerheten och göra det mer långsiktigt. Vårdarna har redan stått ut med en ohållbar situation länge, och varit under enorm press i och med coronakrisen. Om vårdarbristen, flykten från branschen eller till samma bransch i Sverige och Norge fortsätter så har vi en enorm välfärdskris. Att nu med en lag stjäla den sista motivationen och orken, beröva dem den sista tilliten vore ödesdigert också för patientsäkerheten.

Patientsäkerheten måste tryggas med de medel som redan står till buds. Det är i allas intresse.

Vården ska bli bättre. Då måste vårdarnas situation vara hållbar.

Regeringen fortsätter genomförandet av vårdgarantin. För skärpningen av vårdgarantin till sju dagar har det reserverats 95 miljoner euro för 2023. Det reserverade anslaget utökas till 130 miljoner euro under den period som planen för de offentliga finanserna omfattar.

Vårdardimensioneringen är också ett viktigt element som regeringen drivit igenom, som förverkligas successivt.

Avslutningsvis, bästa vänner,

Energipriskrisen kan mycket väl eskalera. Vi kommer att klara det. Finland reder sig. Kompensationspaketet till hushåll som drabbas av högre priser på el och bränsle från februari kompletteras. Och regeringen kommer att tidigarelägga förhöjningen av de sociala förmånerna enligt levnadskostnadsindex så att den genomförs senast i augusti. Förhöjningen inverkar också på pensionsinkomstavdraget.

Stöd till transportsektorn och jordbruket är också viktigt för hela försörjningstryggheten. Hjulen måste snurra. Men det finns de som vill sätta käppar i hjulet.

Igår utsattes Utrikesministeriets och Försvarsministeriets nätsidor för en attack, de låg nere vid tiden då Zelenskyj talade till riksdagen. Det är ett exempel på sabotage vi tyvärr kan se mer av framöver. Regeringens beslut om att förbättra cybersäkerheten är viktigt för allas trygghet, för samhällets funktionalitet. 

Vi ska bästa vänner, både av klimatskäl och säkerhetspolitiska skäl bli oberoende av import från Ryssland så fort som möjligt. Även om det blir dyrt på kort sikt. Vi ser nu hur oändligt mycket högre pris i form av ukrainskt lidande vi alla betalar på grund av EU-länders beroende av rysk gas och olja.

Summa summarum:

Det finns som sagt otaliga exempel på viktiga saker som regeringen Marin förverkligat och fortsätter förverkliga. Vi ser att det har enorm betydelse i positiv mening att vi är statsministerparti. Och vi ska tillsammans göra allt vi kan för att vi ska axla ansvar – vilket vi bevisligen kan även då det stormar som hårdast – också efter nästa riksdagsval.

Kampen fortsätter!

Johan Kvarnström
FSD-fullmäktige, 9.4.2022, Helsingfors