njenglund

”Värsta regeringen under efterkrigstiden”

FSD:s fullmäktigemöte 14.4.2018 Folkets Hus, Helsingfors Folke Sundman, öppningsanförande   Bästa kamrater! Välkomna till vårens fullmäktigemöte här i Helsingfors och vårt anrika Folkets Hus, en av de centrala skådeplatserna under den dramatiska och tragiska våren 1918. Idag minns vi alla…
Läs mer

FSDs fullmäktige: Välfärd också på svenska!

Finlands Svenska Socialdemokrater samlas denna gång i krigets skugga. Det internationella systemet är i kris och världens skyddslösa har blivit ännu mera skyddslösa. Världen är mogen för en kämpande humanism. Finlands svenska socialdemokrater FSD kräver investeringar för framtiden som stärker…
Läs mer

14.4 FSD samlas till fullmäktigemöte

FSD:s fullmäktige sammanträder den 14.4.2018 på Folkets hus (Paasitorni) i Helsingfors. SDP:s vice ordförande och FSD:s riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta inleder den allmänpolitiska debatten. Förutom stadgenliga ärenden kommer en del av FSD:s kandidater i ett eventuellt landskapsval att fastställas. Välkommen! Program:…
Läs mer

Kallelse till fullmäktigemöte

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE Finlands Svenska Socialdemokraters fullmäktige sammankallas till ordinarie möte lördagen den 14 april 2018 kl. 11.45–15.45 på Folkets hus i Helsingfors (Paasivuorigatan 5 A). Anmälning och lunch kl. 11.00-11.40. Vid fullmäktigemötet behandlas de ärenden som finns nämnda i…
Läs mer

Anmälan dig till FSD:s utbildningar om landskapsreformen!

FSD ordnar två utbildningstillfällen inför landskapsvalet, den 17-18.3 i Vasa och den 14-15.4 i Helsingfors. Utbildningen är i första hand för tilltänkta landskapsvalskandidater, men även andra intresserade är välkomna. De två utbildningstillfällena utgör en helhet, det andra tillfället bygger på…
Läs mer

FSD: Katalanernas framtid bör avgöras genom dialog, inte genom våld!

Vi följer med stor oro med den tilltagande konfrontationen i Spanien och Katalonien. I dagsläget är det absolut viktigaste att avbryta den pågående eskalationen av konflikten, att alla parter avstår från användning av våld och att förutsättningar skapas för en…
Läs mer

FSD: Folks liv står på spel om det går fel – ta time out i vårdreformen, regeringen!

Beredningen av landskaps- och vårdreformen under regeringen Sipilä har varit kaotisk. Processen har präglats av politisk kohandel, för stram tidtabell för beredningen, otillräckliga konsekvensanalyser och ovilja att ta till sig expertutlåtanden. Regeringen Sipiläs första lagpaket om social- och hälsovårdsreformen stötte…
Läs mer

FSD: Stoppa vapenexporten till krigförande länder

Finlands svenska socialdemokrater kräver att det blir ett slut på den finska regeringens oansvariga hållning i vapenexporten.  Regeringen måste respektera det internationella vapenhandelsfördraget (ATT) som Finland varit med om att ta initiativ till och anslutit sig till.  Fördraget baserar sig på de…
Läs mer

FSD: Finland bör gå med i avtalet om globalt förbud av kärnvapen

Finlands engagemang i centrala globala säkerhetsfrågor är missriktat. Finlands svenska socialdemokrater välkomnar SDP:s krav på att Finland undertecknar avtalet om ett globalt förbud av kärnvapen. Vi kan inte acceptera en kärnvapenarsenal som kan göra jorden obeboelig flera gånger om. De…
Läs mer

Tuula Haatainen: ”Undervisningen i svenska bör tidigareläggas”

SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen inledde den allmänpolitiska debatten på FSD:s kongress där hon bland annat betonade landets tvåspråkighet och medborgarnas rättigheter till service på sitt modersmål. Haatainen berörde också den nordiska välfärdsstatens roll som en garant för säkerhet. – Jag…
Läs mer