Aktuellt

Folke Sundman på FSD:s fullmäktige: Står Finland ut tre år till med den nuvarande regeringen?

I en tid då en av de finländska framgångarnas viktigaste faktor – samarbetsförmågan – skulle behövas som mest, har regeringen gjort sitt yttersta för att underminera just den här framgångsfaktorn, konstaterade Folke Sundman då han öppnade Finlands Svenska Socialdemokrater FSD:s…
Läs mer

Antti Lindtman gick hårt åt regeringens utbildningspolitik: ”Enda stället där framgång kommer före kunskap är ordboken”

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman gick hårt åt regeringens utbildningspolitik på Finlands Svenska Socialdemokraters fullmäktigemöte i Vanda på lördag: Det talas om att Sipiläs regering har gjort världsrekord – i svikna vallöften. Det mest konkreta exemplet är utbildningen. Sipilä…
Läs mer

FSD:s fullmäktige 2.4.2016 i Vanda

FSD:s fullmäktige sammanträder lördagen den 2 april 2016 på Vanda stadshus i Vanda (Stationsvägen 7). Riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman inleder om det allmänpolitiska läget. Vid fullmäktigemötet behandlas verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2015 samt 8 inkomna motioner.   PROGRAM 10.30 Kaffe…
Läs mer

FSD:s styrelse & distriktsfullmäktige 2016-2017

FSD:s styrelse 2016-2017: FSD:s styrelseordförande: Viktor Kock, Pedersöre FSD:s 1:a viceordförande: Anette Karlsson, Borgå FSD:s 2:a viceordförande: Kyösti Kurvinen, Pargas Styrelseledamöter: Jacob Storbjörk, (Jakobstad). Jonna Lindqvist (Vasa), Rune Westerlund (Raseborg), Eva Comét (Raseborg), Michael Moberg (Kyrkslätt), Hildur Boldt (Helsingfors), Anita…
Läs mer

Hantera flyktingkrisen, nu!

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att Finland bör ha ett helhetsgrepp för att hantera flyktingkrisen. Det behövs ett effektivt mottagande och en snabb integrering, höjda biståndsanslag och en medlande utrikespolitik i samarbete med de andra medlemsländerna i Europeiska unionen. Ledarskapet…
Läs mer

Relationerna till våra grannländer bör normaliseras

De senaste åren har varit turbulenta och Finlands relationer till våra grannländer har lidit. EU:s sanktioner mot handeln med Ryssland har drabbat speciellt Finland. Genom historien har relationerna till Ryssland spelat en stor roll i vår utrikes-, handels- och säkerhetspolitik.…
Läs mer

FSD: Rubba inte framtidstron!

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) oroar sig över hur regeringens nedskärningspolitik påverkar de ungas framtidsutsikter. De massiva nedskärningarna inom utbildningen och nedmonteringen av ungdomsgarantin kommer att ha långtgående följder. Utanförskapet breder ut sig och utbildningsnivån försämras. Regeringen motiverar sina massiva nedskärningar…
Läs mer

Maarit Feldt-Rantas tal på FSD:s kongress

Bästa hedersmedlemmar, kongressdelegater, bästa kamrater Det känns så angeläget att vara här idag. Vår 102:a kongress arrangeras i en tid där luftrummet vimlar av stora politiska frågor som kräver vår uppmärksamhet. Finland fick efter valet en borgerlig regering där också…
Läs mer

Kårkulla bör ges produktionsansvar

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning bör garanteras rätt till vård och omsorg på sitt eget språk. Det förutsätter att Kårkulla samkommun får status som samkommun med produktionsansvar för hela Svenskfinland. FSD föreslår att statsrådet gör…
Läs mer

SDP vädjar till regeringen

SDP vädjar till regeringen att den skulle ta bort sitt förslag om försämringar av de finländska arbetsvillkoren och nedskärningarna i lönerna. SDP uppmanar regeringen att försöka få till stånd en överenskommelse om gemensamt samhällsansvar och vid sidan om det ett…
Läs mer