FSD: Investering i jämlikhet och utbildning ger välstånd

Aktuellt

Jämlika samhällen lyckas bäst i arbetet för välstånd och innovationer. För att uppnå ett jämlikt samhälle måste de vuxna värna om alla barns rättvisa förutsättningar i livet. Detta arbete börjar med utbildningen. En stark ekonomi förutsätter därför långsiktiga investeringar i utbildning och forskning.

Jämlikheten börjar redan i dagvården. Kvalitativ småbarnsfostran för alla kan minska skillnaderna i barnens utgångsläge. De allra flesta barn drar nytta av småbarnsfostran. Barn som inte har stöd eller resurser hemifrån får den största nyttan av denna fostran. Regeringens politik ökar ojämlikheten och drabbar hårdast de mest utsatta barnen. Resultatet av regeringens linje leder till begränsad rätt till dagvård och större barngrupper.

Regeringens nedskärningspolitik är förödande för utbildningen och för Finlands framtid. De massiva nedskärningarna i utbildning och forskning har lett till tusentals fler arbetslösa. Samtidigt undergräver man det som kan skapa nytt och stärka Finlands ekonomi på sikt. Det kapitaltillskott som regeringen planerar är jämmerligt jämfört med de enorma nedskärningarna i universitetens grundfinansiering.

En allmän skada för Finlands ställning som föregångsland för oberoende forskning och utbildning och mångsidig kultur orsakas av regeringens ringaktning för bildning. Regeringen skapar också en växande åderlåtning av kunnande och kompetens, en hjärnflykt från landet. Den skada regeringens politik redan har orsakat kräver snabba motåtgärder.